Rosenstein Erna

Urodzona w 1913 r. we Lwowie. Zmarła w 2004 r. w Warszawie. Studiowała w wiedeńskie Frauen Akademie w latach 1932-34 i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1934-1936). Związana była z GRUPĄ KRAKOWSKĄ
W roku 1977 została laureatką Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Norwida, a w 1966 otrzymała Nagrodę im. Jana Cybisa przyznaną za całokształt twórczości.

Erna Rosenstein wydała kilka tomików poezji: „Ślad” (1972), „Spoza granic mowy” (1976), „Wszystkie ścieżki” (1979), „Czas” (1986).