Rajkowski Kazimierz

Urodził się w 1935 r. w Opaleniu nad Wisłą. Studiował w PSSP w Gdańsku w latach 1955-1961. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Śramkiewicza. Po studiach zamieszkał w Białogardzie i aktywnie uczestniczył w środowisku plastycznym Okręgu Koszalińsko-Słupskiego.
Od 1992 r. mieszka i tworzy w Herne. Jest członkiem ZPAP, BBK (Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Profesjonalnych Artystów Plastyków) i IAA (Internotional Association of Art).

Odszedł 28 lutego 2021 roku w Herne w Niemczech.