Kaliński Witold

Witold Kaliński
Urodzony w Ornecie w 1949 roku. Studia w latach 1966-1972 w PWSSP w Łodzi. Dyplom w roku 1972 w Pracowni Malarstwa prof. St. Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. J. Pierzgalskiej. Prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki artystycznej i rysunku, Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2000 roku.
Udział w około trzystu wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą.

Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i rysunek.