Jachtoma Aleksandra

Urodziłą się w  1932 r. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1953 r. przeniosła się na drugi rok studiów do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie od 1956 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1958 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

W latach 60. Jachtoma nawiązała kontakt z młodymi malarzami i rzeźbiarzami, z którymi stworzyła grupę „Rekonesans”. W 1972 r. przebywała w Paryżu na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1987 r. otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości; w 2003 r. Nagrodę im. Jana Cybisa. Jachtoma uczestniczyła w ponad 200 wystawach w kraju i za granicą.