Idziak Maria

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Wieloletni działacz i aktywny członek Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego – obecnie wiceprezes. Organizatorka międzynarodowych plenerów malarskich pod hasłem "PAPIER". Prowadzi warsztaty artystyczne i animacyjne dla dzieci i dorosłych.

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Gdyni, Bytowie, Nowym Sączu, Toruniu, Krakowie, Częstochowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, a także we Francji, Danii, Niemczech.

Artystka pracuje w różnych technikach: pastel suchy, akwarela, gwasz, malarstwo olejne, kolaże. Chętnie tworzy struktury przestrzenne wykorzystując proszki, pasty, tkaniny i papier. Tematyka prac Marii Idziak nie jest jednorodna, często są to abstrakcje, lub kompozycje ocierające się o figuracje – martwe natury, pejzaże. Wyrafinowanie dobrana kolorystyka i mięsista faktura stanowią jednak dominującą oś jej twórczości.

Jak trafnie zauważa Andrzej Konieczny „Istota malarstwa Marii zasadza się na różnorodności faktury, na bogactwie środków warsztatowych. Uzyskuje to przez gęste, zawiesiste, na ogół ciężkie, niemal reliefowe struktury, wylewając farbę, nakładając ją szpachlą, sypiąc suche pigmenty na mokre podłoże. (…) Niektóre z prac Marii są jakby nieskończone, noszą charakter szkicowy, ulotny (…). Malarstwo ma charakter spontaniczny, kieruje się żywiołem, witalnością, stad często prace mają charakter kompozycji otwartych, niedokończonych, jakby istotą był sam proces twórczy, a nie dbałość o efekt.”