Dimczewski Todor

Urodzony w 1946 r. w Bułgarii. Ukończył Fakultet Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie. Dyplom w 1972 roku w pracowni prof. Janaki Manasjewa. W 1981 r. otrzymał za twórczość artystyczną Order „1300 lat Bułgarii” a w 1986 r. Odznakę Ministerstwa Kultury Bułgarii. Od 1995 r. mieszka i tworzy w Sławnie.

Najczęstszymi tematami jego obrazów są pejzaż i architektura Bułgarii i Polski, martwa natura i portret. Tworzy także ikony.